Aktiv med Artrose

Artrose rammer leddbrusk og er den mest vanlige reumatiske sykdommen. Spesielt vektbærende ledd som hofte og kne kan bli rammet av artrose og føre til plager og inaktivitet. Vanlige symptomer på artrose kan være smerter, hevelse og nedsatt bevegelse og etter hvert nedsatt funksjon. Vi vet at å være i fysisk aktivitet er svært viktig. Det kan gi reduserte plager og smerter og forebygge videre nedbrytning og tap av brusk. Ved å holde kroppen i gang og muskulaturen sterk vil du kunne mestre daglige aktiviteter og ha en aktiv hverdag selv med artrose.

Aktiv A, eller Aktiv med Artrose er et behandlingsopplegg til personer med degenerativ menisk, kne- og/eller hofteartrose. Konseptet er utviklet av Oslo Universitetssykehus og har et program hvor en følger internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapi praksis. Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal få tilbud om denne kunnskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Hos Aktiv Fysioterapi har vi tre fysioterapeuter som er sertifiserte AktivA-terapeuter. De starter AktivA kurs fortløpende etter behov.

Deltakelse i AktivA innebærer:

- Individuell undersøkelse og kartlegging av funksjon

- Artroseskole på 3 timer hvor du lærer om artrosesykdommen. Du får innsikt i hva artrose er, hvordan det kan behandles, hva som påvirker plagene og informasjon om hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer og plager. Fokus på viktighet av fysisk aktivitet og betydning av et godt kosthold (og eventuell vektreduksjon.)

- Individuelt tilpasset treningsprogram med fokus på å bedre funksjon og forebygge forverring av din artrose. Det anbefales oppfølging i 6 uker med retest etter 12 uker.

For mer om AktivA og artroseskole se www.aktivmedartrose.no

For informasjon og påmelding send en epost til post@aktiv-fysio.no eller karoline@aktiv-fysio.no

aktiv A