Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen. Den har som mål å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen. Bistanden har til hensikt å la en ekspert bidra til å løse problemer som leder til sykefravær, med sikte på å få arbeidstaker tilbake i arbeid.

En nøytral person med fagkompetanse kan hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver med å kartlegge og avklare situasjonen, og komme med aktuelle tiltak.

Våre fysioterapeuter har videreutdanning innenfor fagfeltet ergonomi. De har lang erfaring med å se samspillet mellom personen, oppgaven og omgivelsene. Her legges det vekt på muligheter fremfor begrensninger.

Fysioterapeutene og ergonomene i Aktiv-Fysioterapi tilbyr arbeidsplassvurdering som den del av ekspertbistanden. En arbeidsplassvurdering av fysioterapeut kan brukes til å vurdere de ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsforholdene. På bakgrunn av kartleggingen skal en kunne foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller alternativt gjøre et annet arbeid. I ettertid utarbeides en rapport. Det skal beskrives sammenheng mellom funksjonsevne, arbeidsoppgaver og relevante arbeidsforhold. Muligheter og begrensninger blir belyst.

Ved behov for ekspertbistand kontakt: post@aktiv-fysio.no eller ring 51 57 93 70