Ergonomi

Vi har videreutdanning innen ergonomi og lang erfaring innen alle typer yrker, både kontor og fysisk arbeid. Vi hjelper gjerne med arbeidsplassvurdering, kartlegging og risikovurderinger, opplæring av ansatte og kurs. Vi har tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS, som holder til i samme bygg som oss. Vi utarbeider en rapport som er godkjent dokumentasjon på at ergonomi er gjennomført.

Har bedriften nettopp flyttet eller vokst i antall ansatte?

Er det mange som sliter med muskel- og skjelettplager og er sykefraværet høyt?

Er det mer enn to år siden dere gjennomførte en ergonomisk kartlegging?

Dersom ja, er det på tide med en ergonomisk kartlegging. Vi kan komme med gode innspill som forbygger og reduserer sykefravær og bidrar til fornøyde ansatte.

Et viktig poeng er at arbeidsgiver er lovpålagt å kartlegge, risikovurdere og organisere arbeidet på en slik måte at arbeidstakere unngår uheldige belastninger i jobben.

Arbeidstilsynet krever også at arbeidsgiver kartlegger og vurderer de ergonomiske forholdene på arbeidsplassen. Arbeidsgiver må ta hensyn til både organisatoriske forhold, enkeltoppgaver, den totale belastningen, individuelle forskjeller og den enkeltes opplevelse av arbeidet. Vi står klar for å bidra!