Behandling på din arbeidsplass

Muskel- og skjelettplager står for den største gruppen av sykemeldinger i Norge. Bedrifter som har rask tilgang på fysioterapi, sparer penger og reduserer sykefraværet. Vi har lang erfaring med å tilby behandling på arbeidsplassen. Vi stiller med alt nødvendig utstyr og har kun behov for et disponibelt rom.

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Effektivt og tidsbesparende
 • Miljøvennlig siden man slipper å dra ut fra jobb
 • Rask hjelp til muskel- og skjelettplager
 • Forebygge muskel- og skjelettplager
 • Redusert sykefravær
 • Reduserte kostnader
 • Friske og fornøyde ansatte som ønsker å yte mer
 • Positivt omdømme
 • Mulighet for å få skreddersydd personlig treningsprogram
 • Enkel betaling med VIPPS eller faktura
 • Bra at man kan benytte helseforsikringen
 • God mulighet for ergonomisk veiledning av arbeidsplassen

Felles pausestrekk med fysioterapeuten på jobb er fantastisk.