Behandling på din arbeidsplass

Muskel- og skjelettplager står for den største gruppen av sykemeldinger i Norge. Bedrifter som har rask tilgang på fysioterapi, sparer penger og reduserer sykefraværet. Vi har lang erfaring med å tilby behandling på arbeidsplassen. Vi stiller med alt nødvendig utstyr og har kun behov for et disponibelt rom.

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Effektivt og tidsbesparende
 • Miljøvennlig siden man slipper å dra ut fra jobb
 • Rask hjelp til muskel- og skjelettplager
 • Forebygge muskel- og skjelettplager
 • Redusert sykefravær
 • Reduserte kostnader
 • Friske og fornøyde ansatte som ønsker å yte mer
 • Positivt omdømme
 • Mulighet for å få skreddersydd personlig treningsprogram
 • Enkel betaling med VIPPS eller faktura
 • Bra at man kan benytte helseforsikringen
 • God mulighet for ergonomisk veiledning av arbeidsplassen

Felles pausestrekk med fysioterapeuten på jobb er fantastisk.

Hilde Tønnessen
Hilde Tønnessen
Personal/HMSK leder i Elcor

Elcor har bedriftsavtale med Aktiv Fysioterapi annen hver fredag.
Ansatte skriver seg opp på liste og listen har alltid blitt fylt opp. Dette er både forebygging og fysiobehandling av aktuelle plager.
Flere har også fått formstøpte såler, og vi har hatt ergonomirunde på kontorene og i produksjonen.
Gjennom året med covid-19 har tilbudet vært tilgjengelig når dette har vært mulig og med gode smittervernsrutiner på plass. Dette har bidratt på å ivareta ansatte litt ekstra og forebygger plager knyttet til økt stress og bekymring. Vi er veldig fornøyde med folkene og servicen til Aktiv Fysioterapi.