Arbeidsplassvurdering

Har du eller en av dine ansatte plager relatert til arbeidet? Er du sykemeldt eller i fare for å bli det? Da er det viktig å se hva som er årsaken til plagene. En arbeidsplassvurdering innebærer at fysioterapeuten kommer på besøk til din arbeidsplass for en undersøkelse.

Fysioterapeuten kommer med riktig veiledning og anbefaler tiltak. For lite arbeidslys, feil datamus, uhensiktsmessig arbeidsstilling og feil arbeidshøyde kan være årsaker til plagene dine. Dette hjelper fysioterapeuten med å finne ut av.