Chester Step Test

Chester step test er den mest brukte testen for fysisk yteevne hos dykkere og anbefalt av det britiske regelverket for helseundersøkelse av dykkere.

Chester Step Test er en indirekte O2 test som gir et bilde av din aerobe kapasitet og fysiske form. Testen gjennomføres i våre lokaler, men vi kan også komme ut til din bedrift for å gjøre flere tester. Vi setter av 30 minutter til hver test. Dette inkluderer forberedelser, gjennomføring og gjennomgang av testresultat. Selve gjennomførelsen av testen foregår ved at du går opp og ned på en step i et gitt tempo. Hvert andre minutt økes hastigheten til du når 80% av estimert makspuls (220 minus alder).

Testen varer i maksimalt 10 minutter, men avsluttes når hjertefrekvensen overstiger 80% av estimert makspuls.

For at vi skal få et så nøyaktig resultat som mulig er det anbefalt at du:

  • Ikke spiser, røyker, trener, drikker kaffe eller te de siste 2 timene før testen.
  • Ikke er syk/forkjølet eller går på medisiner som senker hjerterytmen (betablokkere).

Har på deg komfortable klær (treningstøy) og gode sko (joggesko). Vi har alt av nødvendig utstyr, men ønsker du å benytte eget pulsbelte og klokke kan du ta med dette.