Nåler

Nålebehandling, også kalt IMS (intramuskulær stimulering) og Dry Needling, er en effektiv behandlingsform av muskulære triggerpunkter. Ofte kan man oppleve en rask effekt av behandlingen ved bruk av nåler. Fysioterapeuten vurderer i samråd med pasienten om det kan være aktuelt med nålebehandling.