Kurs i ergonomi

Vi sørger for godkjent opplæring av kontoransatte som tilfredsstiller lovverket. Opplæringen er ofte en del av den ergonomiske kartleggingen. Da starter fysioterapeuten med en felles presentasjon på 30 minutter, hvor god ergonomi blir gjennomgått. Etterpå gjennomføres en individuell vurdering.

Opplæringen kan også gjennomføres som et enkeltstående tilbud. Da holder fysioterapeuten én times kurs for de ansatte.