Kurs i ergonomi

Vi sørger for godkjent opplæring av kontoransatte som tilfredsstiller lovverket. Opplæringen er ofte en del av den ergonomiske kartleggingen. Da starter fysioterapeuten med en felles presentasjon på 30 minutter, hvor god ergonomi blir gjennomgått. Etterpå gjennomføres en individuell vurdering.

Opplæringen kan også gjennomføres som et enkeltstående tilbud. Da holder fysioterapeuten én times kurs for de ansatte.

På grunn av dagens situasjon sitter veldig mange på hjemmekontor, med de utfordringene dette medfører. Vi tilbyr nå online foredrag med nyttig informasjon og tips til å optimalisere hjemmekontorsituasjonen.

Tilbakemelding fra våre kunder

Magnor
Magnor
Bilhuset Skade og Lakk AS

Avdelingene på Forus og Bryne gjennomførte opplæring av ansatte i ergonomi og hensiktsmessig arbeidsteknikk. Alle ansatte var veldig fornøyd med kurset. En stor grunn er at kurslederen var engasjert og tok opp daglige problemstillinger som hver enkelt kunne kjenne seg igjen i.

I tillegg klarte kurslederen å engasjere alle sammen slik at tiden som var satt av ble i knappeste laget.