Tverrfaglig klinikk

Tverrfaglig klinikk

Forus Helse er et privat legesenter som tilbyr et bredt spekter av tjenester med stor omtanke for pasientene. Forus Legesenter har blant annet:

  • Allmennlege spesialist
  • Hudlege
  • Psykolog
  • Barne- og ungdomspsykolog
  • Kiropraktor
  • Ortoped
  • Kirurg
  • Nevrolog
  • Diabetessykepleier/kostveileder

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som består av verne- og helsepersonell. Aktiv HMS bistår med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilpasset din virksomhets behov. De er en aktiv medspiller i arbeidet med å skape trygge, friske, motiverte og lønnsomme virksomheter. Aktiv HMS er opptatt av at kunden skal dra nytte av personlig kontakt og tett oppfølging fra rådgiverne.

Storm Kurs og Beredskap AS eies av bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS AS og sikkerhetsselskapet Storm Sikkerhet AS.

Storm har som mål å skape trygge og sikre medarbeidere hos våre kunder, gjennom å gi effektiv og nødvendig kursing og opplæring. Alle deres kursholdere har lang praktisk erfaring fra fagfeltene de underviser i, samt god undervisningskompetanse og formidlingsevne.

De kan skreddersy kursopplegg, spesielt tilpasset den enkelte virksomhetens behov, innen bl.a. førstehjelp, brannvern, FSE, HMS, ran, svinn og konflikthåndtering.

Web: www.stormkurs.no

Total Safety har bred kunnskap og erfaring i å håndtere virkelige nødsituasjoner via entusiastiske medarbeidere som har lang operativ erfaring fra ulike nød og redningsetater. De er stolte av sitt talent og er drevet av lidenskap og genuin interesse for å trene og støtte selskaper i å etablere og drifte sin egen robuste og bærekraftige beredskapsorganisasjon.